Aktualności I

Aktualności I 2020-05-08T14:19:48+00:00

Organizacja nauki w szkole po feriach

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2021 [...]

Życzenia świąteczne

                                                       Szanowni Państwo! Z okazji zbliżających się Świąt [...]

Zmiany od 30 listopada – wznowienie zajęć praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo, Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o [...]