Praktyczna nauka zawodu I

Home/Branżowa Szkoła I Stopnia/Praktyczna nauka zawodu I
Praktyczna nauka zawodu I 2020-05-06T23:05:22+00:00

Szkoła kształci w zawodach:

1) ślusarz,

2) operator obrabiarek skrawających,

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w siedzibie pracodawcy: A.K.S. Poland Sp. z o.o. – ślusarze , A.K.S. Industries  Sp. z o.o. – operatorzy obrabiarek skrawających.

Wszystkie zakłady pracy znajdują się w Świnoujściu przy  ul. Fińskiej 9.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym mogą odbywać się na terenie zakładu pracodawców: A.K.S. Poland Sp. z o.o., A.K.S. Industries Sp. z o.o.  72-602 Świnoujście, ul. Fińska 9, gdzie uczniowie mają możliwość kontaktu z nowoczesną technologią stosowaną w zawodzie ślusarza czy  operatora obrabiarek skrawających.

 

 

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa konstrukcji lub konserwacja i naprawa mechanizmów i wyrobów metalowych.

W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Zadaniem ślusarza konstrukcji stalowych jest budowa trwałych, solidnie wykonanych konstrukcji. Najczęściej wykonywane czynności to kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). W nowoczesnych zakładach zatrudniających ślusarzy najczęściej używanymi maszynami są roboty spawalnicze, lasery, prasy krawędziowe, zwijaki do walcowania. W pracy ślusarza – spawacza nie może zabraknąć oczywiście spawania ręcznego (Tig, Mig) takich tworzyw jak żelazo, aluminium czy stali nierdzewnej. Prace ślusarskie wykonywane są za pomocą urządzeń: pił ramowych i tarczowych, pras, wiertarek kolumnowych i ręcznych, szlifierek ręcznych oraz aparatów spawalniczych. Używa się także ciężkich stołów ślusarskich i specjalnych stojaków dostosowanych do wykonywanych konstrukcji.

Współczesne zakłady ślusarskie rozwijają szereg nowoczesnych usług, takich jak np. cięcie metalu strumieniem wody, laserem, gilotyną, palnikiem gazowym, na piłach taśmowych, cięcie blach, cięcie kształtowników. Oferują szereg gotowych wyrobów takich, jak np. blachy, kątowniki, kształtowniki, siatki i kraty podekstowe, rury, akcesoria i wile innych żelaznych produktów. Oczywiście, ślusarstwo zajmuje się także samodzielnym wyrabianiem produktów na zamówienie klienta. Ale nie obejdzie się bez nowoczesnych narzędzi, jak np. kopiarki czy urządzeń laserowych, które wytwarzają rytujące promienie laserowe. Zamiast tworzyć ręcznie szkic, wystarczy opracować projekt w specjalnym systemie komputerowym zapamiętującym rysunek. Na jego podstawie laserowe wiązki grawerują wybrany wzór lub napis. Dlatego też nowoczesny ślusarz musi przede wszystkim wykorzystywać techniki komputerowe w swej pracy takie jak chociażby: przenoszenie projektu CAD w program 3D, dalej potrafić programować i obsługiwać lasery, roboty konstrukcyjno-spawalnicze. Bardzo ważnym elementem pracy nowoczesnego ślusarza jest również umiejętność wykonywania precyzyjnych pomiarów specjalistyczną aparaturą pomiarową podczas i po wykonaniu elementu.

Ślusarze, oprócz umiejętności związanych z mechaniką, takich jak demontaż i montaż urządzeń, cięcie, piłowanie, wiercenie, nitowanie czy lutowanie, muszą mieć opanowane podstawowe umiejętności z dziedziny elektrotechniki (podłączanie silników elektrycznych lub grzałek) oraz hydrauliki (łączenia rurowe), jak również metaloznawstwa (badanie twardości, wytrzymałości, sprężystości, udarności, plastyczności i innych podstawowych cech metali). W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.

Zadania ślusarza:

– programowanie i obsługa robotów konstrukcyjno-spawalniczych,

– obsługa lasera, krawędziarki,

– konserwacja sprzętu mechanicznego,

– naprawa i wykonawstwo narzędzi i oprzyrządowania technologicznego,

– obsługa i naprawa maszyn i urządzeń technologicznych,

– kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów

Absolwent zawodu ślusarz:

 • potrafi czytać dokumentację techniczną,

 • wykorzystuje techniki komputerowe w pracy ślusarza,

 • przenosi projekt (CAD) w program 3D,

 • potrafi programować lasery, roboty spawalnicze i inne maszyny oraz je obsługuje,

 • obsługuje przyrządy i aparaturę pomiarową do sprawdzania jakości wykonanego zadania technologicznego, zgodnie z dokumentacją technologiczną,

 • dokonuje precyzyjnych pomiarów specjalistycznym sprzętem pomiarowym – w trakcie pracy robota i po jej zakończeniu,

 • porównuje jakość wykonanego zadania technologicznego z warunkami wykonania zawartymi w dokumentacji technologicznej,

 • wykonuje części maszyn i elementów konstrukcji,

 • wykonuje prace montażowe z zastosowaniem typowych technologii łączenia materiałów i elementów maszyn,

 • wykonuje typowe prace ślusarskie na podstawie rysunków wykonawczych lub szkiców,

 • wykonuje prace ślusarskie z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technologicznych,

 • dobiera niezbędne narzędzia, przyrządy, uchwyty oraz parametry obróbkowe na podstawie dokumentacji technologicznej,

 • organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, normami i przepisami bhp,

 • przestrzega przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych,

 • wypełnia dokumentacje warsztatową wykonywanych prac,

 • dobiera materiały na podstawie dokumentacji technologicznej,

 • gospodaruje materiałami i odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami,

 • współpracuje w zespole, organizuje pracę własną i zespołu,

 • wprowadza innowacje na stanowisku pracy stosownie do potrzeb i zgodnie przyjętymi normami,

 • podnosi kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami miejsca pracy,

 • ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,

 

Ślusarstwo ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje zaś możliwość wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych takich jak na przykład mechanik monter maszyn i urządzeń czy instalator urządzeń sanitarnych. Kształcenie zawodowe ślusarza ma bowiem charakter szerokoprofilowy, umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowe oraz specjalistyczne. Poza tym istnieje również możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Wybierając zawód ślusarza nie ma możliwości pozostania bez pracy. Ślusarze są zatrudniani przede wszystkim w:

– przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego, przedsiębiorstwach usługowych,

– zakładach naprawczych,

– punktach usługowo-naprawczych,

– odpowiednich zakładach rzemieślniczych,

– zakładach budowy obrabiarek, samochodów, urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych ,

– budownictwie przemysłowym,

– budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych,

– stoczniach, przy budowie statków.

 

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Operator CNC stanowi określenie na zawód szerzej opisany, jako operator obrabiarek skrawających. Jest to osoba odpowiedzialna za obsługę nowoczesnych maszyn służących do obróbki skrawaniem. Zarówno maszyn sterowanych cyfrowo, jak i programowo, a także tradycyjnych obrabiarek, które służą kształtowaniu przedmiotów z metalu oraz tworzyw sztucznych. Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie, wykonujące operacje obróbcze za pomocą strumienia informacji cyfrowej wysyłanego jako polecenie – z komputera do silników i innych systemów kierujących narzędziami. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, potrafi programować obrabiarki sterowane numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. Obrabiarki i centra obróbcze CNC (Computer Numerically Controlled) pozwalają na komputerowe sterowanie maszyną, która dostaje polecenie jako program (zapisany zbiór operacji wraz z parametrami), a następnie automatycznie wykonuje dowolnie złożone operacje (stosując różne metody skrawania) precyzyjnie, szybko, a co najważniejsze – powtarzalnie. Obrabiarki CNC są dzięki temu wysoce efektywne i ekonomiczne.

Zadania operatora obrabiarek skrawających CNC:

– przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);

– ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;

– mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach;

– ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi wpływających na dokładność obróbki;

– wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;

– obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);

– czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;

– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

Ze względu na najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w maszynach i urządzeniach służących do obróbki skrawaniem, operator CNC musi również wykazywać się zaawansowaną znajomością obsługi komputera. W zależności od tego, jakim poziomem kwalifikacji zawodowych legitymuje się operator, do jego zadań należeć mogą czynności podstawowe, czyli uruchamianie, kontrolowanie przebiegu obróbki oraz zatrzymywanie urządzeń sterowanych numerycznie. W zakresie zadań złożonych natomiast znajdujemy kontrolę oraz analizę jakości wykonanej obróbki, programowanie obrabiarek, jak i wprowadzanie korekt dotyczących parametrów obróbki, a także poprawy cech wykonywanego wyrobu. Nadto ustawianie narzędzi w magazynie obrabiarek.

Operator CNC jest również jednocześnie programistą, a w tym zakresie znajdujemy zadania:

 • wykonywania detali,

 • określania kolejności operacji oraz zabiegów technologicznych,

 • opracowywania technologii obróbki na podstawie rysunków i detali,

 • opracowywania programów obróbki na podstawie procesu technologicznego,

 • modyfikacji istniejących programów,

 • wczytywania programów do sterownika,

 • testowania programów na obrabiarce.

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo pożądanych na rynku pracy. Wykwalifikowani operatorzy należą obecnie do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w zakładach pracy wielu gałęzi gospodarki, przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 

SONY DSC

SONY DSC