Branżowa Szkoła I Stopnia

Home/Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa Szkoła I Stopnia 2024-01-29T12:30:24+00:00

Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA  oferuje w Świnoujściu  kierunki kształcenia:

  • Ślusarz

  • Operator obrabiarek skrawających

Nasza Szkoła jest niepubliczną branżową szkołą I stopnia.  Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa trzy lata.

          Celem kształcenia zawodowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do wykonywania zawodu, ale także rzetelne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Nasza Szkoła stawia sobie za cel także przystosowanie swoich absolwentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się  w szkole lub w siedzibie pracodawcy: A.K.S. Poland Sp. z o.o., A.K.S. Industries Sp. z o.o.  w Świnoujściu przy ulicy Fińskiej 9.
  • Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w siedzibie pracodawcy: A.K.S. Poland Sp. z o.o. , A.K.S. Industries Sp. z o.o.  w Świnoujściu przy ulicy Fińskiej 9.
  • Uczeń  posiada  status młodocianego pracownika co oznacza, że za naukę zawodu przysługuje mu wynagrodzenie.

– Przyjmujemy absolwentów  szkół podstawowych w wielu 15 – 18 lat

– Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem

– Jesteśmy nowocześni i otwarci!

Zapraszamy!!!