Rekrutacja I

Rekrutacja I 2024-03-06T08:22:05+00:00

Warunki przyjęcia uczniów do Szkoły:

 1. Ukończenie szkoły podstawowej, wiek od 14 do 18 lat
 2. Złożenie kompletu dokumentów:

– podanie o przyjęcie do Szkoły – formularz do pobrania  w sekretariacie lub w zakładce Dokumenty szkoły

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

–  zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu  szkoły podstawowej

– 2 zdjęcia legitymacyjne

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu – skierowanie na badanie wydawane w sekretariacie

– umowa zawarta z pracodawcą o podjęciu praktycznej nauki zawodu – formularz do pobrania w sekretariacie.

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły, który mieści się przy Norweskiej 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Wszelkie informacje pod numerem 512 263 501

 

Dokumenty do POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do szkoły 

kwestionariusz osobowy ucznia plus RODO

Zasady rekrutacji BSI 2024 2025

Spis podręczników dla klas I:

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna  NIP 8551590846 informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna z siedzibą w Świnoujściu – ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście, NIP 8551590846, tel.:  512 263 501 mail: sekretariat@aks.szkola.pl , dalej jako „ADO”;
 • Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@ aks.szkola.pl;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody;
 • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 • podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.