Rekrutacja I

Rekrutacja I 2020-05-27T10:19:01+00:00

Warunki przyjęcia uczniów do Szkoły:

 1. Ukończenie szkoły podstawowej, wiek od 15 do 18 lat
 2. Złożenie kompletu dokumentów:

– podanie o przyjęcie do Szkoły – formularz do pobrania  w sekretariacie lub w zakładce Dokumenty szkoły

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

–  zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu  szkoły podstawowej

– 2 zdjęcia legitymacyjne

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu – skierowanie na badanie wydawane w sekretariacie

– umowa zawarta z pracodawcą o podjęciu praktycznej nauki zawodu – formularz do pobrania w sekretariacie.

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły, który mieści się przy Norweskiej 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Wszelkie informacje pod numerem 512 263 501

 

Dokumenty do POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020 2021

kwestionariusz osobowy ucznia 2020 2021 plus RODO

Zasady rekrutacji BSI 2020 2021

 

Klauzula informacyjna

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna  NIP 8551590846 informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna z siedzibą w Świnoujściu – ul. Białoruska 2, 72-602 Świnoujście, NIP 8551590846, tel.:  512 263 501 mail: sekretariat@aks.szkola.pl , dalej jako „ADO”;
 • Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@ aks.szkola.pl;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody;
 • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 • podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział.