Pedagog szkolny II

Pedagog szkolny II 2020-05-06T23:18:16+00:00

 

pedagog_baner

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:                                                                                         

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Może zainteresuje Cię wolontariat ?
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pamiętaj!!!

Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.

Zapewni dyskrecję i anonimowość.

Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić. 
 • Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.  

pedagog-sz

Zadania pedagoga szkolnego

 

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.:

 1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Udzielanie rodzicom porad wychowawczych. 
 3. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 4. Organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych.
 5. Organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi.
 6. Udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad rodzicom.

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

 

Drodzy Rodzice!

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz organizację pracy pedagoga bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie czy konsultacje – numer kontaktowy to 512 263 501 (sekretariat)

Obowiązki pedagoga szkolnego w naszej szkole pełni pani mgr Magdalena Anna Stasiak

adres e-mail: pedagog@aks.szkola.pl

godziny pracy:

Poniedziałek   12.30 – 14.30

Wtorek             8.45 -13.30

Środa               8.45 – 14.30

Czwartek         8.54- 15.30  

Piątek               8.45 – 13.30

Telefon kontaktowy – sekretariat szkoły: 512 263 501