Branżowa Szkoła II Stopnia

Home/Branżowa Szkoła II Stopnia
Branżowa Szkoła II Stopnia 2024-01-29T12:31:28+00:00

Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna

Od września 2020 roku ruszamy z nowym typem szkoły – Branżową Szkołą II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna, aby absolwenci naszych obecnych kierunków mogli kontynuować naukę na kierunku TECHNIK-MECHANIK 311504 

Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna jest zatem adresowana do osób, które ukończyły branżową szkołę I stopnia i zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na kierunkach:

  • Ślusarz 
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 Kształcenie w naszej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego  etapu kształcenia.

W naszym przypadku przyjąć możemy absolwentów z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w kwalifikacjach:

MG. 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających – zawód: Operator obrabiarek skrawających

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – zawód: Ślusarz

Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej lub dziennej.

Nauka trwa 2 lata. Zakończy się egzaminem z zakresu drugiej kwalifikacji. Absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.