WAŻNE!!!

Zgodnie z Komunikatem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzgodnieniu z pracodawcą informujemy, iż rodzice mają prawo zdecydować czy dziecko będzie obecne na zajęciach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w czasie trwania zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach. 

W związku z powyższym, prosimy o informowanie na bieżąco sekretariatu szkoły o nieobecnościach uczniów na praktykach w danym dniu (w godzinach rannych). 

 

Serdecznie dziękujemy!!!

W DNIACH 12.03.2020r. – 25.03.2020r. ZAJĘCIA W SZKOLE SIĘ NIE ODBYWAJĄ!!!

2020-05-08T14:18:06+00:00