UWAGA – NOWY PLAN!!!

UWAGA – NOWY PLAN!!!

Informujemy, iż w zakładce PLAN ZAJĘĆ – na ostatnich pozycjach znajdą Państwo nowy plan i rozkład zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas, który będzie obowiązywał w okresie 25.03.2020r – 10.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, iż dla dobra uczniów i lepszej organizacji, zdalne lekcje ulegają skróceniu – będą trwały po 30 minut każda.

Zgodnie z Komunikatem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzgodnieniu z pracodawcą informujemy, iż rodzice mają prawo zdecydować czy dziecko będzie obecne na zajęciach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w czasie trwania zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach.

2020-05-08T14:50:13+00:00