Opieka stomatologiczna

Home/Opieka stomatologiczna
Opieka stomatologiczna 2019-10-24T09:33:53+00:00

W związku z realizacją przez organ prowadzący nowego zadania, wynikającego z art. 10 ust 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287) polegającego na przekazaniu do szkół dla dzieci i młodzieży informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, informuję Państwa poniżej o podmiotach występujących na terenie Miasta Świnoujście udzielający świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych:

  • IPS Kinga Olender, Sosnowa 2 72-602 Świnoujście

       Kontakt telefoniczny: 603 947 744