Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Home/Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Zmiany od 30 listopada – wznowienie zajęć praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo, Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Rozwiązania te [...]

Aktualne ustalenia MEN

Szanowni Państwo, Informujemy, że do 22 grudnia 2020r. zostało przedłużone nauczanie zdalne, które pozostaje w dotychczasowych ustaleniach i nie ulega zmianie. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.  

Regulamin funkcjonowania szkoły od 9.11.2020r.

Poniżej link do uaktualnionego Regulaminu funkcjonowania szkoły od 9.11.2020r. w związku z nauką zdalną w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych ze względu na COVID-19   Regulamin od 9.11.2020r.

Zdalne nauczanie przedłużone do 29 listopada 2020r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Prezesa Rady Ministrów oraz MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada 2020r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nadal są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Lekcje zdalne nadal odbywają się zgodnie z [...]

Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia zdalnej formy kształcenia!!!

  Na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz Ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r.  poz. 910), dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna wprowadza Regulamin pracy szkoły w [...]

Ważny komunikat – nauczanie zdalne!!!

W związku z wprowadzoną strefą czerwoną na terenie całego kraju, od poniedziałku 26.10.2020r. w naszej szkole wprowadzone zostaje nauczanie zdalne. Uczniowie odbywają lekcje zgodnie z planem za pośrednictwem programu Microsoft Teams. W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły 512 563 501

Nowe zasady funkcjonowania szkoły od 19.10.2020r.

Od poniedziałku 19 października 2020r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej.  Poniżej przedstawiamy uaktualniony  Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia hybrydowej formy kształcenia: Nauczanie hybrydowe - od 19.10.2020r. Podstawa prawna  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia [...]

Zmiany w procedurach bezpieczeństwa

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy żółtej od dnia 10.10.2020r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem Covid-19 dyrektor szkoły wprowadza zmiany do procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, które zaznaczone są kolorem czerwonym.   Procedury od 12.10.2020