Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Home/Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, iż 30.o4.2021r. oraz 4.05.2021r. są dniami WOLNYMI od zajęć dydaktycznych. W tym dniu zajęcia lekcyjne online się nie odbywają.

Przywrócenie zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia

Informujemy, iż zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN od 26.04.2021r. uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący pracownikami młodocianymi odbywają zajęcia praktyczne nauki zawodu u pracodawcy.   Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu  będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą [...]

Przywrócenie zajęć praktycznych dla uczniów klas III od 19.04.2021r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 15.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 informujemy, iż "Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na [...]

Zawieszenie zajęć praktycznych do 11.04.2021

Informujemy, iż zgodnie z najnowszymi wytycznymi  Ministerstwa Edukacji Narodowej do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Zajęcia szkolne również odbywać się będą zdalnie. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r. Podstawa prawna: [...]

Zebrania z rodzicami – 18 marca 2021r.

Serdecznie informujemy, iż  w czwartek 18 marca 2021r. o godzinie 16.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zebranie zorganizowane będzie za pośrednictwem platformy MS Teams.  Wychowawcy proszę o obecność.    

Organizacja nauki w szkole po feriach

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2021 w naszej szkole nadal obowiązuje system nauki zdalnej. Uczniowie jako pracownicy młodociani nadal odbywają praktyki u pracodawcy zgodnie z obowiązującym grafikiem, o [...]

Informacja dla uczniów klasy I – przemieszczanie się w czasie ferii

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. u. poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania [...]

Życzenia świąteczne

                                                       Szanowni Państwo! Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia. Niech te najpiękniejsze, wyjątkowe Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym w kameralnym gronie najbliższych [...]