Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Home/Aktualności Branżowej Szkoły I Stopnia

Organizacja nauki w szkole po feriach

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2021 w naszej szkole nadal obowiązuje system nauki zdalnej. Uczniowie jako pracownicy młodociani nadal odbywają praktyki u pracodawcy zgodnie z obowiązującym grafikiem, o [...]

Informacja dla uczniów klasy I – przemieszczanie się w czasie ferii

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. u. poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania [...]

Życzenia świąteczne

                                                       Szanowni Państwo! Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia. Niech te najpiękniejsze, wyjątkowe Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym w kameralnym gronie najbliższych [...]

Zmiany od 30 listopada – wznowienie zajęć praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo, Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej od 30 listopada mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Rozwiązania te [...]

Aktualne ustalenia MEN

Szanowni Państwo, Informujemy, że do 22 grudnia 2020r. zostało przedłużone nauczanie zdalne, które pozostaje w dotychczasowych ustaleniach i nie ulega zmianie. Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.  

Regulamin funkcjonowania szkoły od 9.11.2020r.

Poniżej link do uaktualnionego Regulaminu funkcjonowania szkoły od 9.11.2020r. w związku z nauką zdalną w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych ze względu na COVID-19   Regulamin od 9.11.2020r.

Zdalne nauczanie przedłużone do 29 listopada 2020r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Prezesa Rady Ministrów oraz MEN nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada 2020r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nadal są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Lekcje zdalne nadal odbywają się zgodnie z [...]