Rekrutacja

Home/Rekrutacja
Rekrutacja 2017-08-03T12:11:44+00:00

Warunki przyjęcia uczniów do Szkoły:

  1. Ukończenie gimnazjum, wiek od 16 do 18 lat
  2. Złożenie kompletu dokumentów:

– podanie o przyjęcie do Szkoły – formularz do pobrania  w sekretariacie lub w zakładce Dokumenty szkoły

– świadectwo ukończenia gimnazjum

–  zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego

– 2 zdjęcia legitymacyjne

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu – skierowanie na badanie wydawane w sekretariacie

– umowa zawarta z pracodawcą o podjęciu praktycznej nauki zawodu – formularz do pobrania w sekretariacie.

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły, który mieści się przy ul. Białoruskiej 2 (budynek SP 2 – pokój nr 4 – parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Wszelkie informacje pod numerem 512 263 501