O szkole

O szkole
O szkole 2018-05-15T10:50:11+00:00

                  Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna

         

               Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. SZKOŁA TECHNICZNA  oferuje w Świnoujściu  kierunki kształcenia:

– ślusarz

– operator obrabiarek skrawających

– lakiernik

Nasza Szkoła jest niepubliczną branżową szkołą I stopnia. Kształcimy młodzież bezpłatnie. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa trzy lata.

          Celem kształcenia zawodowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do wykonywania zawodu, ale także rzetelne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Nasza Szkoła stawia sobie za cel także przystosowanie swoich absolwentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  • Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się  w szkole lub w siedzibie pracodawcy: A.K.S. Poland Sp. z o.o., A.K.S. Industries Sp. z o.o. oraz A.K.S. Coating sp. z o.o. w Świnoujściu przy ulicy Fińskiej 9.
  • Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w siedzibie pracodawcy: A.K.S. Poland Sp. z o.o. , A.K.S. Industries Sp. z o.o. oraz A.K.S. Coating sp. z o.o. w Świnoujściu przy ulicy Fińskiej 9.
  • Uczeń  posiada  status młodocianego pracownika co oznacza, że za naukę zawodu przysługuje mu wynagrodzenie.

– Przyjmujemy absolwentów gimnazjum w wielu 16 – 18 lat

– Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem

– Jesteśmy nowocześni i otwarci!

Zapraszamy!!!